آشنایی با زوران پاتوله (کشتی محلی کردستان)
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: کشتی با چوخه(انواع کشتی)

آشنایی با زوران پاتوله (کشتی محلی کردستان)

 

زوران پاتوله یا کشتی محلی کردستان معمولاً در چمن‌های طبیعی و یا محلی که خاک آن نرم باشد، انجام می‌شود.

این کشتی با لباس محلی و به شکل زیر انجام می‌شود:

 دو کشتی‌گیر مقابل هم با گارد موافق یا مخالف قرار می‌گیرند، با دو دست شال کمر یا بند


شلوار محلی یکدیگر را محکم گرفته با پس و پیش رفتن سعی می‌کنند، تعادل دیگری را بر هم زده حریف را زمین زنند.

در جریان کشتی هر یک از کشتی‌گیران می‌توانند یک پای خود را پشت پای حریف قفل کرده (پاچه قل) با فشار به کمر و سینه و با پیچاندن و تاباندن طرف تعادل او را از پشت بر هم زده و پشت حریف را به زمین زنند.

همچنین یکی از کشتی‌گیران می‌تواند یک زانوی خود را به زمین گذاشته (روی یک زانو بنشیند) و حریف را بلند کرده از روی شانه خود به زمین پرتاب نماید.

منبع: http://www.hamshahrionline.ir


آموزش کشتی فرنگی و آزاد
 
 
 
 
td class=0pxtopside-botwidth: 100%;http://persianbox.com/templates/public/pb1/images/side-top.gifdiv style=#2f57a2post-botright br //tda href=