تمرینات برای توسعه قدرت کشتی گیران

2. پرس پا ( نشست و برخاست با حریف هم وزن با گرفتن دو خم از حریف )

 

3. خم شدن به طرف عقب _ جلو ( از پشت، کمر حریف را می گیرید و پاهای حریف داخل پاها ( بالا و پائین)

 

4. واژگون کردن ( کمر را با هم گرفتن و از پشت چرخیدن )

 

5. تحمل در حالت دراز کش ( دو حریف روبروی هم شناء سوئدی )

 

6. مچ اندازی ( دو حریف روبروی هم حالت دراز کش  روی تشک و مچ اندازی )

 

7. تمرینات تقویت عضلات شکم ( دو حریف روبروی هم و حرکت شکم با هم )

 

8. مچ اندازی با پا ( دو حریف دو طرف هم خوابیدن پاها را از ناحیه ساق پا قلاب کردن )

 

9. قوس به عقب و جلو ( نشستن برعکس روی حریف در حالت خاک، پاها را قلاب کردن و قوس عقب وجلو را انجام دادن )

منبع: http://meisamsadati.blogfa.com

/ 0 نظر / 120 بازدید