محسن حاجی پور با شکست قهرمان جهان به عنوان نخست دست یافت.

3 به پیروزی دست یافت و قهرمان شد.

همچنین در دیدار های رده بندی نیز نتایج زیر بدست آمد.

 

المان مختاراف (آذربایجان) 8, برنده - شین بو اوتا (ژاپن) صفر

محمد نوربخش 2، برنده- شیرزاد بهشتی طلا صفر

 

رده بندی وزن 59 کیلوگرم به شرح زیر است:

 

59 کیلوگرم: 1- محسن حاجی پور 2- یون وون چول (کره شمالی) 3- المان مختاراف (آذربایجان) و محمد نوربخش 5- شین بو اوتا (ژاپن) و شیرزاد بهشتی طلا

/ 0 نظر / 5 بازدید