اصول برنامه نویسی(چگونگی اجرای برنامه های تمرینی)

بهتری می گیرد"باید به" هر کس صحیح تر زحمت بکشد، نتیجه بهتری می گیرد" تبدیل شود.

 

اصول برنامه نویسی:

 

1. مدت زمانی که در اختیار داریم.                  9. آهنگ فعالیت

 

2. اصل آماده سازی                                   10. شناخت فرآیند مهارت های تکنیک و تاکتیک

 

3. اصل افزایش اضافه بار                             11. خلاقیت و نوآوری

 

4. اصل تمرین مقاومت فزاینده                      12. توقع و انتظار         

 

5. سازگاری                                             13. تفاوت های قردی

 

6. به کارگیری هرم تمرینی                         14. بین فشار تمرین و میزان پیشرفت

 

7. زمینه سازی برای رسیدن به اوج              15. اصل انگیزش

 

8. فراوانی تمرین 

نمونه برنامه تمرینی درهفته 

 

      ایام هفته

        صبح

     بعداز ظهر

       شنبه

        استراحت

     تمرین

       یکشنبه

        دومیدانی

     بدنسازی

       دوشنبه

        استراحت

     مرورفن

       سه شنبه

        دومیدانی

     بدنسازی

       چهارشنبه

        استراحت

     تمرین

       پنج شنبه

        دومیدانی

     بدنسازی

       جمعه

        سونا و ماساژ

     استراحت

                            

منبع: http://meisamsadati.blogfa.com

/ 0 نظر / 158 بازدید