آشنایی با کشتی گیله مردی

این مسابقه شرکت کنند و جایزه مسابقه را تعیین می کردند که شامل حیوانات اهلی بخصوص گاو نر(ورزا) بود.

 

نحوه به میدان آمدن کشتی گیران:

 

کشتی گیران غالباً بصورت گروهی وارد میدان می شوند و لاسپاره می پوشیدند که نشانه آمادگی شان برای گرفتن کشتی و نوعی حریف طلبیدن بود و معمولاً هر گروهی یک بزرگتر یا میداندار دارد؛که آماده برگزاری آیین نیایش می‌شوند.

 

در ابتدا فرد میدان‌دار رو به جنوب (قبله) می پرد تا آمادگی جسمانی خودرا نشان دهد و سعی می‌کند پاها را به دستها نزدیک کند.

 

سپس به ترتیب همه گروه اینکار را انجام می‌دهند و دوباره نظم گرفته و رو به شرق می‌پرند(مرقد امام رضا(ع)) و ادای احترام می‌کنند.

 

در مرحله آخر نیایش میدان‌دار با کسب اجازه از مسئول برگزاری مسابقات، رخصت طلبیده و با گروهش به یک قسمت از اطراف میدان کشتی رفته و می‌نشیند.

 

در اهمیت نیایش همین بس که همه کشتی‌گیران، حتی سر پهلوان باید این مرحله را بگذرانند. هر کشتی‌گیری هماورد خود را با زدن دو کف دست در جلوی کشتی‌گیر دیگر به مبارزه دعوت می‌کند.

 

 

 

فنون کشتی گیله مردی:

سیبیل توکی، پسا لنگ، تک موشت، سر جیگیر، سرفوشان، دس به لنگ، دس به چکره، ران پوشی.

برنده به کسی گفته می شود که به غیر از کف پاها کلیه اعضای بدنش نباید با زمین ارتباط برقرار کند.

منبع: http://www.hamshahrionline.ir

/ 0 نظر / 15 بازدید