آشنایی با 10 کشتی گیر فرنگی کار برتر ایران در مسابقات المپیک و جهانی

المپیک 5 امتیاز، مدال طلای جهان 10 امتیاز، مدال نقره جهان 5 امتیاز و برای مدال برنز جهان 2 امتیاز محاسبه شده است.

آشنایی با برترین‌های کشتی آزاد در قرن بیستم

آشنایی با 10 کشتی‌گیر آزادکار برتر ایران در مسابقات المپیک و جهانی

 

 

 

حمید سوریان: پنج طلای جهان 2005، 2006، 2007، 2009، 2010 - 40 امتیاز

 

رحیم علی‌آبادی: یک نقره المپیک 1972، یک نقره جهان 1969، یک برنز جهان 1973 - 17 امتیاز

 

حسن رنگرز: یک طلای جهان 2001، یک برنز جهان 2002 - 12 امتیاز

 

امیر علی‌اکبری: یک طلای جهان 2010، یک برنز جهان 2009 - 12 امتیاز

 

فیروز علی‌زاده: یک طلای جهان 1969 - 10 امتیاز

 

محمد پذیرایی: یک برنز المپیک 1960 - 5 امتیاز

 

محمد بنا: یک نقره جهان 1983 - 5 امتیاز

 

رضا سیم‌خواه: یک نقره جهان 1991 - 5 امتیاز

 

علی اشکانی: یک نقره جهان 2005 - 5 امتیاز

 

سامان طهماسبی: دو برنز جهان 2006، 2007 - 4 امتیاز

منبع: http://www.hamshahrionline.ir

/ 0 نظر / 10 بازدید