تمرینات آکروباتیک مخصوص کشتی گیران

3. ( ویمیک ) غلت عقب با بازوان راست

 

4. غلت جهشی ( شیرجه غلت )

 

5. غلت زدن پروازی از روی حریف خم شده

 

6. چرخ و فلک

 

7. پیچ _ نیم پشتک

 

8. پیچ _ نیم وارو

 

9. غلت جهشی با گردن ( اسکوپا )

منبع: http://meisamsadati.blogfa.com

/ 0 نظر / 43 بازدید