کشتی خردسالان و نونهالان قهرمانی کشور- خرم آباد: رده بندی نفرات اول تا دهم رقابت

 

خردسالان:

 

کشتی فرنگی:

 

 

30 کیلوگرم: 1- امیرمحمد آخوند زاده (مازندران) 2- حسین آسیایی زاده (اردبیل) 3- سعید صالحی (تهران) و امیررضا زالی (توابع تهران) 5- حمیدرضا کریمی (لرستان ب) و ابوالفضل شهرکی نیا (سیستان و بلوچستان) 7- هادی خاجوی (کرمان) 8- رامین قاسم لو (زنجان) 9- محمدکاظم عبدالهی پور (لرستان الف) 10- محمدمهدی رضایی (کرمانشاه)

32 کیلوگرم: 1- علی حاجی وند (خوزستان) 2- محمدعلی اخوندی (توابع تهران) 3- رضا آزادی (فارس) و داود مختاری (اصفهان) 5- احمد نجفی (ماز ندران) و محمد حسینی (کردستان) 7- پوریا ریحانی (خراسان شمالی) 8- محمد جمال لیوانی (گلستان) 9- رضا نوروزی (تهران) 10- اسماعیل ستاری (آذربایجان شرقی)

35 کیلوگرم: 1- علیرضا زارع سالیانه (لرستان الف) 2- علی اکبر تقی زاده (مازندران) 3- بابک خوبنژاد (خوزستان) و مهرداد مظهری (تهران) 5- انصار محمدخانی (کردستان) و حسین مشایخی (کرمان) 7- متین رشیدی (کرمانشاه) 8- پارسا پیرنیا (خراسان رضوی) 9- امیرمهدی رستمی (بوشهر) 10- هادی خوینی (زنجان)

38 کیلوگرم: 1- امیررضا ده بزرگی (فارس) 2- سروش امینی (کرمانشاه) 3- محمدحسین امیری (گیلان) و حسین باجوروند (خوزستان) 5- امانج زارعی (کردستان) و محمد آسیابی (توابع تهران) 7- حسین زنگانه (گلستان) 8- امیرحسین بودینه (سیستان و بلوچستان) 9- مهدی جمشیدی (اصفهان) 10- محسن خلیلی (مرکزی)

42 کیلوگرم: 1- علیرضا دیناروندی (خوزستان) 2- رضا دهقان (خراسان شمالی) 3- امیررضا صحرایی (اردبیل) و فرید سیرتی مقدم (گیلان) 5- امیررضا پیروج (کهکیلویه و بویراحمد) و محمدرضا محمدزاده (تهران) 7- محمدمهدی عیسی زاده (مازندران) 8- سید محمد حسینی (آذربایجان غربی) 9- امیرحسین هدایتی (گلستان) 10- افشین دالوند (لرستان الف)

47 کیلوگرم: 1- عرفان آرایی بندی (مازندران) 2- امین کریم دوست (گیلان) 3- سید بهروز انصاری (خوزستان) و محمدحسین عباس زاده (اصفهان) 5- علی محمدی (کرمانشاه) و آرشام بازوند (لرستان الف) 7- امیرمحمد سلطانی (اردبیل) 8- علی ناصح (خراسان رضوی) 9- ایوب رشیدی راد (لرستان ب) 10- عرفان سلمان پور (قم)

53 کیلوگرم: 1- امیر محمدملکی (لرستان الف) 2- امیرحسین راشدبانی (خوزستان) 3- سید مصطفی ریحانی (مازندران) و علیرضا اسفندیاری فر (تهران) 5- محمدرضا خورسندیان (کهکیلویه و بویراحمد) و امیرحسین برزی (اردبیل) 7- سید امیررضا چوبچیان (گیلان) 8- محمدامین محمدپور (آذربایجان شرقی) 9- شاهرخ میکائیلی (قم) 10- محمد پیشوا امینی (کردستان)

59 کیلوگرم: 1- محمدهادی میرزایی (تهران) 2- امیررضا بیرانوند (خوزستان) 3- آرمین صالح (اردبیل) و شایان باباپور (لرستان الف) 5- حسین قاسمی (توابع تهران) و علی جدیری (آذربایجان شرقی) 7- علی دماوندی (گلستان) 8- اسماعیل عدل جویی (مازندران) 9- امیر محمدحسینی (البرز) 10- محمد کریمی (فارس)

66 کیلوگرم: 1- آرش شادفر (کرمانشاه) 2- سبحان حیدری (اردبیل) 3- حسین خسروی (اصفهان) و علی ساوری کتولی (گلستان) 5- امید حسنی (چهارمحال و بختیاری) و امیرحسین هوشیار (فارس) 7- امیر میری (کرمان) 8- یاسین یزدی (مازندران) 9- امیرحسین صمدی (توابع تهران) 10- امیرمحمد خاکزاد (تهران)

73 کیلوگرم: 1- فردین هدایتی (مازندران) 2- ابوالفضل پایدار (خوزستان) 3- علیرضا بی طرفان (توابع تهران) و امیرحسین دهقان پور (تهران) 5- امیرحسین میرزاجانی (گیلان) و محمد بادران (مرکزی) 7- محمدحسین کریمی (کرمان) 8- محمدحسن اکبری (قم) 9- محمدحسین شهیدی (همدان) 10- یوسف مجنون (گلستان)

85 کیلوگرم: 1- مهدی عنایت زاده (مازندران) 2- اشکان عبدولی (خوزستان) 3- پیمان روزبهانی (اصفهان) و ابوالفضل نجات پور (لرستان الف) 5- محمد پوراسماعیلی (گیلان) و ابوالفضل برزویی (مرکزی) 7- احمدرضا پیران (بوشهر) 8- امیرحسین سلطانی (کرمانشاه) 9- یاشار بابا زاده (تهران) 10- محمدحسن رضایی (فارس)

 

 

رده بندی تیمی: 1- خوزستان 80 امتیاز  2- مازندران 73 امتیاز 3- تهران 53 امتیاز 4- لرستان الف 45 امتیاز 5- اردبیل 44 امتیاز 6- گیلان 41 امتیاز

 

 

 

 

کشتی آزاد:

 

30 کیلوگرم: 1- سینا رشیدی (مازندران) 2- محمدرضا عابدی (توابع تهران) 3- امیرحسام محبی (کرمان) و امیرحسین جوادی (اصفهان) 5- علیرضا جان برارپور (تهران) و محمد مهرآور (فارس) 7- محمدرضا داداشی (قزوین) 8- محمدمهدی منوری (همدان) 9- علی اکبر منوچهری (گلستان) 10- کامران قنواتی (خوزستان)

32 کیلوگرم: 1- علیرضا تیمورنژاد (مازندران) 2- امیرحسین رحمتی (همدان) 3- کیارش عزت آبادی (کرمان) و امیررضا احمدی (البرز) 5- علی صحرانیا (لرستان ب) و محمد امین شاه مرادی (کرمانشاه) 7- مهدی سبزی پور (لرستان الف) 8- یوسف جابری (توابع تهران) 9- مهدی قاسمی (زنجان) 10- حسین استقلال (فارس)

35 کیلوگرم: 1- آرمین حبیب زاده (مازندران) 2- نجفعلی پیوندی (خراسان رضوی) 3- محمدامین حسن پور (تهران) و مهدی صالحی (خوزستان) 5- امیرحسین اشترابه (گیلان) و عرفان چراغی (کرمانشاه) 7- متین محمودیان (توابع تهران) 8- نیما احمدی (آذربایجان غربی) 9- عباس مجرد (مرکزی) 10- آرین ستاری (سیستان و بلوچستان)

38 کیلوگرم: 1- امیرمنصور قمی (مازندران) 2- علی علیزاده (تهران) 3- حسین محمدآقایی (البرز) و حجت رضایی (خوزستان) 5- محمدمهدی نظری (کرمانشاه) و حمیدرضا معظمی گودرزی (لرستان الف) 7- محمدطاها سالاری (هرمزگان) 8- فرزاد جهان شاهی (کرمان) 9- رضا زمانی (اصفهان) 10- امیرحسین محمدی (توابع تهران)

42 کیلوگرم: 1- شایان میربیگ (خوزستان) 2- سجاد حسین آبادی (خراسان رضوی) 3- امیرحسین رستمی (قم) و یوسف بوداقی (مازندران) 5- پوریا عباس پور (اردبیل) و عارف هاشمی نسب (کرمانشاه) 7- ابوالفضل پورجعفرآبادی (کرمان) 8- امیرعباس ایروانی (فارس) 9- ابوالفضل تیزپری (توابع تهران) 10- امیررضا کرمی (ایلام)

47 کیلوگرم: 1- بهنام سرابی (تهران) 2- امیرعلی سابوته (توابع تهران) 3- آرشاویر اسماعیلی (مازندران) و سید امیرمهدی حسینی (سیستان و بلوچستان) 5- علی نظری (زنجان) و سجاد جوکار (خوزستان) 7- علی یونسی (فارس) 8- امید قاسمی (لرستان الف) 9- حمید علی اصغری (خراسان رضوی) 10- علی سلیمانی (کرمانشاه)

53 کیلوگرم: 1- علیرضا طهمورثی (تهران) 2- امیرحسین پورسلیم (لرستان الف) 3- سید رضا هاشمی (مازندران) و معراج نواده طیبی (البرز) 5- سید امیررضا حسینی (چهارمحال و بختیاری) و امیررضا سلیمانی (آذربایجان غربی) 7- پوریا لطفی پور (گیلان) 8- حسن روحانی (خراسان شمالی) 9- امیررضا جلالوند (همدان) 10- امیررضا بازارگان (سمنان)

59 کیلوگرم: 1- سهراب بابایی (خراسان رضوی) 2- بهنام عبادالهی (تهران)  3- محمدحسام یاراحمدی (لرستان الف) و اسلام هادی بیگی (کرمانشاه) 5- سید مرتضی موسوی مقدم (یزد) و محمدرضا مختاری (فارس) 7- حسین طاهری (توابع تهران) 8- احسان گمار (همدان) 9- آرین پارسایی (ایلام) 10- امیرصالح زارع (مرکزی)

66 کیلوگرم: 1- ابوالفضل حاجیوندی (فارس) 2- امیرحسین تمنالو (مازندران9 3- محمدرضا حسین پور (خراسان رضوی) و حسن چمن (گیلان) 5- عرفان ابراهیمی (کرمان) و حمیدرضا پاسندی (گلستان) 7- حسین نوری (تهران) 8- علیرضا سپهرنوش (همدان) 9- صالح قربانی (اصفهان) 10- علیرضا ابولی (سمنان)

73 کیلوگرم: 1- محمدابراهیم حسینی (کرمانشاه)‌2- ابوالفضل فضل اله زاده (مازندران) 3- امیررضا معصومی (گیلان) و ابوالفضل ارجمند (کرمان) 5- حسین عزیزی (تهران) و امیر مختاری (قزوین) 7- علیرضا صفایی مهر (آذربایجان شرقی) 8- امیرحسین باقری (لرستان الف) 9- امیرحسین بخشی (قم) 10- امیرحسین فتوحی (توابع تهران) و ابراهیم سالاری (خراسان رضوی) و مهدی پاشایی پور (اردبیل)

85 کیلوگرم: 1- امیررضا روشن علی (مازندران) 2- محمدامین کولیوند (تهران) 3- سینا نیک پی (گیلان) و منصور دهقانیان (فارس) 5- امیر پویا نوحی (کرمان) و توحید زرین (کردستان) 7- کمیل اکبرنژاد (آذربایجان غربی) 8- امیرحسین شعبانی (قزوین) 9- محسن کریمی (کرمانشاه) 10- امیرمهدی سرلک (توابع تهران)

 

 

رده بندی تیمی: 1- مازندران 92 امتیاز 2- تهران 71 امتیاز 3- کرمانشاه 45 امتیاز 4- کرمان 43 امتیاز 5- خراسان رضوی 39 امتیاز 6- فارس 38 امتیاز

 

 

نونهالان:

 

 

کشتی آزاد:

 

32 کیلوگرم: 1- امیرحسین سبزعلی (لرستان الف) 2- سید فردین حیدری (خراسان رضوی) 3- مهدی جعفری (لرستان ب) و یاسین رضایی (مازندران) 5- امیرحسین اخوان بابانظر (آذربایجان غربی) و احمدرضا حسنی (تهران) 7- محمدعلی نازونوده (گلستان) 8- امیرحسین قره داغی (البرز) 9- علی مافی (قزوین) 10- علیرضا قربانی (توابع تهران)

35 کیلوگرم: 1- عرفان جعفریان (مازندران) 2- معین قاسمی (گیلان) 3- افشار  رحمانی یگانه (لرستان الف) و آریز رحیمی (کرمانشاه) 5- سجاد بنیادی (تهران) و محمدامین لرستانی (همدان) 7- سعید شهمرادی (گلستان) 8- علیرضا محمدی (خراسان رضوی) 9- مصیب شیرزاد (لرستان ب) 10 – عرفان نوروزی (البرز)

38 کیلوگرم: 1- مهدی ویسی (مازندران) 2- حسن رحیمی (کرمانشاه) 3- امیرحسین مقصودی (لرستان ب) و صابر نیستانی (خراسان شمالی) 5- مهدی عسگری (البرز) و امیرحسین کثیرلو (زنجان) 7- امیرحسین قربان نیای (گیلان) 8- سبحان تهمتن (فارس) 9- امیرحسین هاتفی اردکانی (خراسان رضوی) 10- مهدی شکری فخار (همدان) و امیرحسین قوی دل (خراسان جنوبی)

42 کیلوگرم: 1- سید حسن عبادی (مازندران) 2- پوریا علیزاده مطلق (همدان) 3- ابراهیم اصغر بیجن آبادی (تهران) و امیر علی اصغری (خراسان روضوی) 5- سید اسماعیل سادات (گلستان) و اکبر تیزدم (توابع تهران) 7- امیرحسین کرمی (بوشهر) 8- حمید دارابی (البرز) 9- محمدحسین نوروزیان (کردستان) 10- میثم باقری (ایلام)

47 کیلوگرم: 1- علی قپانوری (همدان) 2- مهران عسگری (مرکزی) 3- رضا مقدسی (خراسان رضوی) و محمدرضا چالی نژاد (مازندران) 5- نیما نظری (تهران) و بنیامین سرلک (لرستان الف) 7- ابوالفضل یوسفی (البرز) 8- علیرضا شیری (قم) 9- محمد برقک (گلستان) 10- سعید جر (سیستان و بلوچستان)

53 کیلوگرم: 1- سهراب ادهم خلیلی (لرستان الف) 2- محمدرضا احمدآبادی (خراسان رضوی) 3- محمدعلی صالحی (مازندران) و عارف ابراهیم زاده (گیلان) 5- محمدمهدی شیخ جعفری (کردستان) و امیرحسین بهرامی (کرمانشاه) 7- حسین کرمی (قزوین) 8- نوید باقری (ایلام) 9- مهدی ارهانی (زنجان) 10- محمدحسین خسروی (تهران)

59 کیلوگرم: 1- محمد نخودی لاریمی (مازندران) 2- وحید سالاری (خراسان رضوی) 3- هادی شرفبیانی (کردستان) و محمدجواد قناتی (تهران) 5- حامد تاجیک (توابع تهران) و محمدرضا شهبازنژاد (آذربایجان شرقی) 7- امیرحسین هادی پور (لرستان الف) 8- محسن قلی زاده (خراسان شمالی) 9- فردین آذریان (کهکیلوه و بویراحمد) 10- یوسف افخمی (یزد)

66 کیلوگرم: 1- محمد کریمی (مازندران) 2- علی جهانیان فر (گلستان) 3- محمد خلیلی (تهران) و محمدرضا غلامی پویا (البرز) 5- مهران نجفی (خراسان شمالی) و راستین حسین زاده (گیلان) 7- محمد حقیقت پناه (اصفهان) 8- ابوالفضل رضایی (خوزستان) 9- حامد کاظمی (توابع تهران) 10- شایان پارسامهر (لرستان الف) و اکبر محبوب (اردبیل)

73 کیلوگرم: 1- محمدرضا قیاسی (کرمانشاه) 2- علیرضا حامد صایین (توابع تهران) 3- علیرضا یوسفی (گیلان) و مهراب محسنی (مازندران) 5- حسن بیرانوند (لرستان الف) و رضا خانی (تهران) 7- مهدی اکبرزاده (ایلام) 8- ابوالفضل آرپناهی (خوزستان) 9- سهیل یوسفی (خراسان رضوی) 10- سید مهدی حسینی (مرکزی)

85 کیلوگرم: 1- علیرضا عبدالهی (تهران) 2- محمد رستمی (کهکیلویه و بویراحمد) 3- امیرحسین زارع (مازندران) و عباس بشیری (خوزستان) 5- امیرحسین هراتی (کردستان) و علیرضا منصوری (ایلام) 7- فرهاد اکبری (گلستان) 8- امیرحسین بزرگ نیا (توابع تهران) 9- شایان گشایشی (خراسان رضوی) 10- محمدکاظم مهدی پور (یزد)

رده بندی تیمی: 1- مازندران 90 امتیاز 2- تهران 59 امیتاز 3- خراسان رضوی 52 امتیاز 4- لرستان الف 43 امتیاز 5- گیلان 35 امتیاز 6- کرمانشاه 33 امتیاز

 

 

 

کشتی فرنگی:

 

 

32 کیلوگرم: 1- محمد کریمی نیا (خراسان رضوی) 2- طارق غبیشاوی (خوزستان) 3- عماد حقیقی (مازندران) و مهدی صدقی (مرکزی) 5- امیرحسین حاجی خانی (اردبیل) و محمدامین بارانی عبدولی (لرستان الف) 7- عیسی آزاد (لرستان ب) 8- مهدی احدی (گیلان) 9- مهدی مرادبیگی (توابع تهران) 10- عادل محرمی (تهران)

35 کیلوگرم: 1- ایمان محمدی (خوزستان) 2- سجاد عباس پور (مازندران) 3- معین محمدی (خراسان شمالی) و حسین علی رخشانی نسب (سیستان و بلوچستان) 5- مهدی عباسی (تهران) و سجاد دالوند (لرستان الف) 7- عرفان جهاندیده (گیلان) 8- عباس صفری (قم) 9- مهدی عارف خانی (خراسان رضوی) 10- علی علی توکلی (کرمان)

38 کیلوگرم: 1- محمدحسین ابوالحسنی (مازندران) 2- امیر عبدی (قم) 3- صادق مرادی (خوزستان) و علی رضا دادوند (کهکیلویه و بویراحمد) 5- محمدمهدی کشتکار (فارس) و علیرضا سبزی (مرکزی) 7- یونس عزیزخانی (کردستان) 8- سیف اله منوچهری (گلستان) 9- علی توکلی نیا (آذربایجان شرقی) 10- احمد ایمانی (خراسان شمالی)

42 کیلوگرم: 1- میلاد رضانژاد (خوزستان) 2- سوران محمدی (کردستان) 3- سینا رضایی (خراسان رضوی) و پدرام نیک خواه (لرستان الف) 5- هانی معقولی (گلستان) و سید مصطفی میرنژاد (مازندران) 7- علی رضایی (قم) 8- محمدحسین محمودی (تهران) 9- سید محمد موسوی (آذربایجان شرقی) 10- نیاز روشن فکر (کرمان)

47 کیلوگرم: 1- محمد امین جبالی فر (قم) 2- محمد کرمی (لرستان الف) 3- امیرحسین خونساری (خوزستان) و عرشیا سیرتی (گیلان) 5- علیرضا مردی (البرز) و رضا منفرد (فارس) 7- فرزاد محبی (کرمان) 8- امیررضا بابازاده (آذربایجان غربی) 9- امیرمحمد کریم زاده (مرکزی) 10- مهدی گرمه ای (خراسان شمالی)

53 کیلوگرم: 1- محمدحسین کاویانی (مازندران)‌ 2- حسین رنجبرپور (کرمانشاه) 3- فرزاد حسینی (اردبیل) و ابوالفضل فرمانی (تهران) 5- محمدرضا ترک (همدان) و امیرعلی شعبانی (گیلان) 7- علیرضا ابوذر (کهکیلویه و بویراحمد) 8- حسین قاسمی (خوزستان) 9- امیرحسین زارعی (قزوین) 10- هادی شکری (آذربایجان شرقی)

59 کیلوگرم: 1- محمد مهدی هداوند (توابع تهران) 2- مسعود کاووسی (خوزستان) 3- محمدنبی ریگی تمندانی (سیستان و بلوچستان) و- علی سیف الهیان (گیلان) 5- مجتی ولی الهی (مازندران) و مهرشاد گل میشی (تهران) 7- امیرشایان ابتدایی (خراسان رضوی) 8- محمدحسین رضایی (چهارمحال و بختیاری) 9- امیررضا زارعی (قزوین) 10- ساسان حکیمی نژاد (کهکیلویه و بویراحمد)

66 کیلوگرم: 1- محمدامین کرمی (تهران) 2- علیرضا مرادی (خوزستان) 3- سید حمید افتخاری (البرز) و رضا اکبری (کردستان) 5- علیرضا مرادی (لرستان ب) و حامد خزایی (کرمانشاه) 7- اشکان چنگی (لرستان الف) 8- میرنیما طالعی (اردبیل) 9- علیرضا توسلی زاده (توابع تهران) 10- حسن معصومی (بوشهر)

73 کیلوگرم: 1- سالار مشروطی (اردبیل) 2- مسعود سیف الهیان (گیلان) 3- علیرضا مرادی (خوزستان) و علیرضا غفاری (فارس) 5- امیرحسین آریانفرد (زنجان) و مسعود محسنی فر (تهران) 7- محمد رضایی (کردستان) 8- امیررضا ضرونی (لرستان الف) 9- مهدی اسلامی (گلستان) 10- محمد نادری (همدان)

85 کیلوگرم: 1- محمد نصرتی (تهران) 2- محمد شریفات (خوزستان)‌ 3- ساسان آب سیه (گیلان) و ایمان خانجانی (مازندران) 5- فرزاد محمدی رحیم بگلو (اردبیل) و محمد کشاورز (فارس) 7- فرشاد بدلی (آذربایجان شرقی) 8- شاهرخ عباس زاده (گلستان) 9- مهران محمدی (کردستان) 10- محمد قربانی (اصفهان)

رده بندی تیمی: 1- خوزستان 83 امتیاز 2- مازندران 57 امتیاز 3- تهران 50 امتیاز 4- گیلان 46 کیلوگرم 5- لرستان الف 36 امتیاز 6- اردبیل 33 امتیاز

/ 0 نظر / 139 بازدید